Tortaharn.net

Tuesday, 28 April 2015

รายการ
หน้าแรก
ความฝันอันสูงสุด
วัตถุประสงค์
บทความ
ประวัติศาสตร์ทหาร
หนังสือ
รู้จักทอทหาร
Facebook (Tortaharn)
Facebook (Dr.Teeranan)
ทอทหาร Twitter
ติดต่อทอทหาร
เชื่อมโยง
ค้นหา
สมุดเยี่ยม
เพื่อนบ้านน่าสนใจ
Guru-ICT.com
ทหารดอทเน็ต
ตท.26/จปร.37
ประชาสรรค์
อานันท์
เวบมาสเตอร์
แก้ไขระบบ
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 91 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
ปฏิทิน
« มกราคม 2012 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031       
เวลาปัจจุบัน
สถิติ
จำนวนสมาชิก : 24409
จำนวนข่าวสาร : 210
เว็บลิงค์: 21
ผู้เยี่ยมชม: 10490841
Syndicate
คลังสมอง - Think Tank - หน่วยงาน Think Tank ในกิจการความมั่นคงแห่งชาติ PDF พิมพ์ ส่งเมล
แก้ไขโดย ทอทหาร   
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2553

< Download ฉบับ PDF >

 

1. หน่วยงาน Think Tank ในปัจจุบัน
        จากข้อมูลที่รวบรวมได้ล่าสุดหน่วยงาน Think Tank ทั่วโลกนั้นมีอยู่ 5,465 แห่ง เป็นหน่วยงาน Think Tank ของเอเชีย 653 แห่ง และเป็นของสหรัฐอเมริกา 1,872 แห่ง ที่เหลือเป็น Think Tank ของประเทศตะวันตกเสียส่วนใหญ่ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนหน่วยงาน Think Tank ทั้งในกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีหน่วยงาน Think Tank อยู่แต่ไม่ได้ปรากฏนามที่รู้จักในระดับนานาชาติเท่าใดนัก เพราะยังเสนอผลงานที่อยู่ในวงจำกัดไม่เป็นที่แพร่หลาย ในขณะที่หลายประเทศให้ความสำคัญกับหน่วยงาน Think Tank และบุคลากรในหน่วยงาน Think Tank ที่มีความสามารถมักจะถูกทาบทามตัว ให้ไปเป็นที่ปรึกษาหรือจัดทำนโยบายให้กับรัฐบาลเพื่อใช้ในการบริหารประเทศ

2. บทบาทและสถานะของหน่วยงาน Think Tank
        สำหรับหน่วยงาน Think Tank นั้นเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการกำหนดทิศทางของประเทศแต่ละประเทศ เพราะ หน่วยงาน Think Tank เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และเปรียบนโยบายสาธารณะ ต่างๆ ที่ได้ถูกหนดจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ แล้วนำเสนอออกมาในรูปแบบของเอกสารแสดงความคิดเห็น (Commentaries) เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) และเอกสารวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Policy Brife)

        ในเอกสารที่ถูกจัดทำโดยหน่วยงาน Think Tank เหล่านี้จะเปรียบเสมือนกับการช่วยเหลือในการปรับแต่งนโยบายสาธารณะให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง นอกจากนี้ยังช่วยให้ทราบถึงประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากที่มีการกำหนดนโยบายกำหนดนโยบายสาธารณะออกมา หรืออาจจะมีการศึกษาในรูปแบบของการเปรียบเทียบเชิงนโยบายเพื่อให้ ข้อดี ข้อเสีย และความแตกต่างของนโยบาย เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายสาธารณะที่เหมาะสม ต่อไปในอนาคต

3. หน่วยงาน Think Tank ในประเทศไทย
        สำหรับประเทศไทยนั้น หน่วยงานที่ถูกจัดให้เป็นหน่วยงาน Think Tank นั้นมีจำนวนอยู่พอสมควร มีทั้งเป็น หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐ หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับสถาบันการศึกษา หน่วยที่ขึ้นตรงกับภาคเอกชน และ หน่วยงานอิสระ โดยแต่ละ Think Tank จะมีรูปแบบในการดำเนินการที่แตกต่างกันไป บางครั้งดำเนินการในลักษณะของงานวิจัยเชิงวิชาการ มากกว่าที่จะเป็นการวิจัยเชิงนโยบายหรือการวิเคราะห์เชิงนโยบาย หน่วยงาน Think Tank ที่ได้รับยอมรับว่าเป็นหน่วยงาน Think Tank ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ได้แก่ สถานบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ (The Institute of Security and International Studies : ISIS) และสถาบันเอเชียศึกษา ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคง Think Tank ที่ปรากฏให้เห็นจะประกอบไปด้วย หน่วยงานตามกระทรวงดังนี้
            3.1 กระทรวงกลาโหม ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทย และ คลังสมองวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลไม่ใช่หน่วยงานของรัฐแต่มีที่ตั้งอยู่ในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

            3.2 กระทรวงมหาดไทยมี สถาบันดำรงราชานุภาพ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวง

            3.3 กระทรวงการต่างประเทศมี สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกระทรวง

            3.4 กระทรวงการคลังมี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกระทรวง

            3.5 กระทรวงคมนาคม มีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกระทรวง

4. ข้อเสนอแนะ
        การกำหนดนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ เพราะนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผลประโยชน์ของชาติ หน่วยงาน Think Tank ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านความมั่นคงควรมีลักษณะดังต่อไปนี้
            4.1 กระทรวงที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคง ควรมีหน่วยงาน Think Tank เป็นหน่วยงานขึ้นตรงในระดับกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการ ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ สังเคราะห์ และเปรียบนโยบายสาธารณะด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองกระบวนการในการกำหนดนโยบายสาธารณะได้อย่างรวดเร็ว รองรับกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างทันท่วงที

            4.2 ควรเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างในการบริหารจัดการที่มีลักษณะพิเศษ ไม่มีโครงสร้างการจัด ระเบียบ และข้อบังคับ ที่มีลักษณะเป็นแบบราชการ ผู้บริหารหน่วยงานควรมีการสรรหา และเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ และมีความสามารถในการบริหารจัดการหน่วยงาน Think Tank ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            4.3 มีการจัดตั้งประชาคมเครือข่าย Think Tank ด้านความมั่นคง ซึ่งอาจจะรวมถึงหน่วยงาน Think Tank ของสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน Think Tank ของต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ร่วมกันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และรวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง ในการกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และการรักษาผลประโยชน์ของชาติไว้ได้ในที่สุด
 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
| Tortaharn.net | Powered by Mambopixel.com |